Home | Algemeen | De Daf YA 328 in de boeken

 

De DAF YA 328 in de boeken.

 

Als bezitter of liefhebber van de DAF YA 328 is iets leesbaars in de vorm van  een technische handleiding of onderdelenboek een handig en vaak wenselijk bezit. Ook aanvullende informatie zoals beschrijvingen en tijdschriftartikelen kunnen gegevens of foto’s bevatten die bij een opknapbeurt of complete restauratie, uiterst waardevol kunnen zijn.

Om wat duidelijkheid te verschaffen in wat er zoal in omloop was, en is, aan DAF ya 328 papierwerk een kleine inventarisatie…..

 

Allereerst zijn er de door de Koninklijke Landmacht uitgegeven boekwerken.

Deze boeken zijn onderverdeelt in Technische handleidingen (TH’s) en Detaillijsten (DL’s), waarin dan weer een verdeling is tussen de verschillende echelons. 1ste ech is de gebruiker, 2de ech de onderhoudsgroep op compagniesniveau, 3de/4de ech de TD (veldonderhoud) en het 5de ech.

De laatste zijn de grote werkplaatsen waar hoofdzakelijk revisie en modificatie werk werd uitgevoerd. Deze 5de echelons werkplaatsen  hadden voor sommige werkzaamheden eigen handleidingen, alleen voor intern gebruik.

 

De opleidingseenheden hebben ook wat boekwerken uitgegeven, soms niet officieel. Zo kende het OCTD de zogenaamde “gele boekjes” speciaal geschreven voor de opleiding tot monteur. De praktijkhallen waren verdeelt in taakeilandjes met elk een eigen lesboekje. Aan de hand van het boekje moest de monteur in opleiding dan een reparatie of controle uitvoeren. Nu, 30 jaar later, zijn de boekjes nog steeds handig voor de hobby en je ziet dan ook dat ze weer opnieuw gekopieerd worden.

 

 

De RTS had t.b.v. de rijopleiding  een eigen stencilwerkje en de  KMS  had voor de sergeantenopleiding  stencils waarin het 2 wekelijks geleidonderhoud per voertuigtype omschreven was.

 

Naast de gewone voertuig DL’s waren er ook nog subDL’s voor speciale uitvoeringen en laadbakopbouwen zoals de VRC , CADI en toolset.

Een aparte DL was de DL-Directe Ruilartikelen. Dit waren de componenten die een versnelde doorgang hadden in het BEVO-systeem. Ontstekingen, carburateurs, remcilinders enz.

Verzorgings Mededelingen (VM’s) en Verzorgings Instructies (VI’s)

zijn bladen waarin wijzigingen en/of modificaties worden beschreven. Deze zijn er zeker ook m.b.t. de DAF ya 328 geweest.

De Sergeant-Majoor-Motortransport of Commandant OnderhoudsGroep hield deze wijzigingen op nummer bij in een ordner en zorgde dat de instructies ook uitgevoerd werden. Er waren VI’s voor de inbouw van de toolsetlaadbak , de wijzigingen van de spiegels en banden enz.

 

Hieronder staat een overzicht van de meest voorkomende (en makkelijkst te vinden op beurzen, marktplaats.nl enz.) DAF YA 328 TH’s en DL’s .

De lijst is zeker niet compleet….. er kan vanuit gegaan worden dat van alle ooit gebouwde uitvoeringen handleidingen en/of detaillijsten zijn verschenen.

Een veel completer overzicht is te vinden in de bibliotheek van de Regimentsverzameling Technische Troepen, zie www.technische-troepen.nl 

 

TH’s voertuig TH 9-328   Bediening en 1ste+2de ech onderhoud editie mrt 1954 of jan 1958
  TH 9-1328a Veld,basisonderhoud motor en koppeling
  TH 9-1328b Veld,basisonderhoud chassis
     
Daf algemeen    TH 9-1100 Veld,basisonderhoud elektrische installatie alle Daf types
  TH 9-52 Inbouw wisselstroominstallatie in Daf ya 126/ya328/ya616
  1TH9-2348 Bediening en onderhoud HULO-laadkraan in Daf ya 328/ya 616
     
DL’s voertuig 1 DL 2320-17-015-0141 Voertuiguitrusting
  2 DL 2320-17-015-0141 Detaillijst tbv. 2de ech werkplaats
  3.5DL 2320-17-015-0141 Detaillijst tbv. 3/4/5 ech
     
Opbouw 1/5DL 2540-17-708-4922 Aanvullings uitrusting vuurleidingsregelcentrum (VRC)
  2DL 1005-17-600-3596 Affuit, mitrailleur v/daf.
  1/5DL 7610-17-711-0805

Bedieningsmechanismen, dubbele pedalen,v/lesvtgn.

     
Daf algemeen  3/5DL 2920-17-605-0634  Wisselstroomgenerator dafvtgn
  3/5DL 7610-17-042-7419  Startmotor dafvtgn
  2/5DL 7610-17-051-6811  stroomverdeler dafvtgn
     
Gereedschap DL 5180-17-706-1009 Gereedschapuitr. 2de ech daf vtgn
  DL 5180-17-706-0652 Gereedschapuitr. 3de ech tbv. herstel wvtg daf ya 328
  DL 5180-17-706-0644 Gereedschapuitr. 3de ech tbv. Daf standaard wielvtgn
InspectieWerkKaart  LF 13902 Het 2de ech. Algemene wielvtgn inspectierapport in gebruik tot +/- 1990.
1 IWK9-328 Inspectierapport tbv. periodiek onderhoud door gebruiker.
2 IWK9-328 Inspectierapport tbv. 2de ech onderhoud (2 uitvoeringen).
OK9-328, SK 9-328

 

Onderhoudskaart en Smeerkaart.

 

De DAF ya 328 kwam in andere TH’s en VS’n ook
voor. Bijvoorbeeld in het Handboek voor de soldaat der geneeskundige troepen waarin te vinden is hoe een normale laadbak omgebouwd kan worden tot een 13 persoons gewondentransporter. In diverse TH’s van de verbindingsdienst zijn voorschriften te vinden voor de inbouw van radio’s en opbouw van de BA-3600 antenne.

 

 

DAF zelf  was zelf behoorlijk karig met het uitgeven van schriftelijk materiaal. Toch moet er in de DAF-archieven genoeg terug te vinden zijn. Helaas komt hier maar weinig van naar buiten. Het een paar jaar geleden opgedoken boekje “DML-specificaties DAF ya 328” kan wel eens van DAF afkomstig zijn. Dit boekje bevat voor de liefhebber uiterst interessante gegevens m.b.t. de veranderingen in de beginjaren van de 328. Vooral de laatste pagina’s zijn leuk want deze geven inzicht in de relatie Voertuig—KL-kenteken.. Ik zal in een ander artikel hierop terug komen.

Verder zijn mij alleen wat DAF-folders uit de 50-er jaren bekend en hier en daar een artikel in het “DAFBLAD”.

 

 

 

In de loop der jaren is er wel het één en ander verschenen in de diverse autotijdschriften: rijverslagen en beschrijvingen.

Eén van deze verslagen staat in de “Autovisie” nr.8/’86 waarin een verslaggever een dag mag terreinrossen op de Oirschotse heide. 22 jaar later doet een andere verslaggever het in “de Autokampioen”nr.22/08 nog eens dunnetjes over op de motorcrossbaan van Veldhoven.

Een wat meer op de details van de 328 geschreven artikel is te vinden in “Wheels & Tracks” nr 63. Hierin gaat de schrijver dieper in op de ontstaansgeschiedenis en uitvoeringen.

Het blad “Transmobiel” en de diverse uitgaven van het Legermuseum besteden regelmatig aandacht aan de 328, meestal korte artikeltjes n.a.v. evenementen waar de 328 opduikt. Ook verschijnt er wel eens een artikeltje in een krant. Deze zijn hier op de website wel terug te vinden.

 

 

In 2007 kwam het boek “de dikkedaf-familie” van Hans Stoovelaar uit bij uitgeverij Aprilis  ( ISBN 978 905944 146 5).  Dit boek beschrijft de geschiedenis van de DAF ya 328, ya 314 en ya 126. Veel bekende maar ook tot dan toe onbekende foto’s en wetenswaardigheden zijn hier in opgenomen. Voor de 328 liefhebber een boek dat niet mag ontbreken in de boekenkast.

 

Tot slot een heel andere hoek met vaak goede informatie : modelbouw.

Bijvoorbeeld in het clubblad  “de Tank” van de  modelbouwvereniging TWENOT zijn al meerdere bouwverslagen langs gekomen van soms zeer

gedetailleerde modelbouwprojekten.

 

r.de bie 01-2008